Techimpex Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą technologii i linii produkcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu Ukrainy. Nasze podejście do potrzeb klientów i warunków lokalnych ma zawsze charakter indywidualny. Takie podejście pozwala na zrozumienie potrzeb klienta i zaproponowanie mu najbardziej efektywnego rozwiązania.

Specjalizujemy się w planowaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych. Klientom przedstawiamy oferty technologii i urządzeń sprawdzonych światowych dostawców. Aktywnie współpracujemy z naszymi klientami na etapie organizowania środków finansowych na realizację zatwierdzonych projektów (licencje, technologia, urządzenia i materiały).

Sporządzamy biznes plany, feasybility study uwzględniając potrzeby klienta oraz wymagania instytucji bankowych i finansowych niezbędne do udzielenia kredytu inwestycyjnego. Przeprowadzamy analizę rentowności inwestycji w skali całej branży biorąc pod uwagę lokalizację oraz aktualne i przyszłe rynki zbytu.

Życzymy powodzenia w biznesie, zapraszamy do współpracy.

PROJEKTOWANIE

 • Projektowanie i budowa obiektów „pod klucz” w zakresie metalurgii, energetyki, logistyki i budownictwa i innych
 • Prace konceptualne w zakresie procesowym, programowo-przestrzeniowym i technologicznym
 • Modelowanie i wyliczenia w obszarze masy i ciepła
 • Analiza, badania rynku i bezpieczeństwa projektu

PRZEMYSŁ

 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu i budownictwa
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu chemicznego
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu drzewnego

ROLNICTWO

 • Kompleksowe elewatory zbożowe i paszowe o pojemności od 20 do 100 tys. ton
 • Maszyny i linie technologiczne dla rolnictwa i przemysłu spożywczego
 • Linie do sortowania i przeróbki owoców i warzyw

TERMOMODERNIZACJA

 • Modernizacja kotłowni i linii ciepłowniczych
 • Ocieplenie budynków, szpitali, szkól
 • Komputerowe systemy sterowania ciepłem
 • Instalacja technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Sortownie śmieci w pełni zautomatyzowane o wydajności 20-100 tys. ton/ rok
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Budowa i zastosowanie instalacji odpylających