techimpex radom

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Techimpex Sp. z o. o. specjalizuje się w planowaniu, projektowaniu projektów inwestycyjnych, organizacji i koordynacji finansowania potrzeb kontrahentów (maszyn, urządzeń, surowców), oferuje koordynację kontraktów oraz finansowanie kompletnych obiektów z różnych branż dla klientów na rynkach wschodnich – firm i instytucji jednolitego obszaru celnego (Rosja, Białoruś, Kazachstan), oraz dla klientów z Ukrainy.

PHZ Techimpex Sp. z o.o. jest  wyłącznym partnerem Spółki Akcyjnej Bipromet na rynku ukraińskim.

Życzymy powodzenia w biznesie, zapraszamy do współpracy.

PROJEKTOWANIE

 • Projektowanie i budowa obiektów „pod klucz” w zakresie metalurgii, energetyki, logistyki i budownictwa
 • Prace konceptualne w zakresie procesowym, programowo-przestrzeniowym i technologicznym
 • Modelowanie i wyliczenia w obszarze masy i ciepła
 • Analiza, badania rynku i bezpieczeństwa projektu

PRZEMYSŁ

 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu i budownictwa
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu chemicznego
 • Technologie, maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu rolnego

ROLNICTWO

 • Kompleksowe elewatory zbożowe i paszowe o pojemności od 20 do 100 tys. ton
 • Maszyny i linie technologiczne dla rolnictwa i przemysłu spożywczego
 • Linie do sortowania i przeróbki owoców i warzyw

TERMOMODERNIZACJA

 • Modernizacja kotłowni i linii ciepłowniczych
 • Ocieplenie budynków, szpitali, szkól
 • Komputerowe systemy sterowania ciepłem
 • Instalacja technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Sortownie śmieci w pełni zautomatyzowane o wydajności 20-100 tys. ton/ rok
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Budowa i zastosowanie instalacji odpylających